fredag 29 maj 2015

Vad ligger i ert löfte regeringen?Regeringen utlovar mer stöd till de ideella kvinno- och tjejjourerna i sin vårbudget. Vi som jobbar i verksamheten välkomnar detta samtidigt som vi vill veta vad det betyder rent konkret. Kommer vi att få pengarna utbetalda direkt till oss eller blir det i form av projektpengar?

Verksamheten på Kvinno- och Tjejjouren Huddinge är till stor del beroende av ideella insatser. För att ge de stödsökande kvinnorna den praktiska hjälp och stöd de behöver för att kunna bearbeta det de varit utsatta för och för att stödja dem i deras arbete till ett nytt liv behöver vi ytterligare resurser. Vi behöver anställa fler och vi vill att kommunerna prioriterar bostäder till dessa kvinnor.

Förutom det fysiska och psykiska våldet har det ekonomiska våldet ökat. Kvinnorna har många gånger skulder som förorsakats av mannen, då han lurat henne att skriva på dokument, m.m. Sociala medier gör också att hoten ökar. Tyvärr ser vi inte att trenden minskar, utan tvärtom att den ökar.
Antalet kvinnor som vi avvisar från vårt skyddade boende ökar för varje år. Platsbristen har lett till att vi nu avvisar dubbelt så många hjälpsökande kvinnor mot för fyra år sedan. 2010 avvisades 37 kvinnor, 2014 var siffran uppe i 63 kvinnorH. Och detta trots att vi sedan september 2010 har ökat antalet boendeplatser.

Bostadsbristen i kommunen är en av orsakerna till att det är svårt för kvinnorna att komma vidare till eget boende, vilket i sin tur gör att vistelsen i det skyddade boendet ofta blir betydligt längre än de tre månader som vi anser är önskvärt. I vissa fall har vi haft kvinnor hos oss längre än ett år och i en del fall kan det till och med bli så att kvinnan går tillbaka till förövaren. 

Vi önskar att särskilda resurser satsas på att kvinnor som utsatts för våld ska få en bostad. Barnen behöver tryggheten i ett eget hem utan våld, barnen behöver plats på förskola eller skola. Mammorna behöver få jobba eller studera. Familjen behöver skapa sig ett eget lugn och ro. 

Till vår kvinnojour behöver vi anställa fler personer som säkrar kontinuiteten och kvalitén i arbetet, vi behöver utveckla och stärka formerna för samarbetet mellan anställda och volontärer. Vi behöver upprusta vårt skyddade boende, vi behöver satsa på aktiviteter till våra stödsökande och inte minst deras barn, vi behöver ständigt utbilda och utveckla våra anställda och volontärer och vi behöver kontinuerlig handledning för dessa. 

Listan på åtgärder är lång och drömmen vore att vi fick pengar direkt eller via vår paraplyorganisation, inte i form av projektmedel. Det krävs resurser, resurser som vi behöver satsa på kvinnorna och inte på att formulera projektansökningar. Det vore bra om man kunde hitta ett sätt att fördela pengarna till jourerna, som skulle kännas rättvist, exempelvis utifrån antalet boendeplatser. 

Hur det kommer att se ut i praktiken återstår att se.

Just nu i huvudet på en jourkvinna

tisdag 19 maj 2015

Är detta det samhälle vi vill ha?
Mannen släpps ut från fängelset. Kvinnan som han misshandlat tvingas fly från bostaden med sina barn.

Förövaren kan återvända till bostaden  och fortsätta som om ingenting har hänt. 

Kvinnan får fly till ett skyddat boende och hennes barn kan inte gå till skola/förskola på grund av hotbilden.

Är detta det samhälle vi vill ha?

Anna
Kvinnojouren Huddinge

torsdag 14 maj 2015

Ett samhällsproblemTrots att Sverige är ett av världens mest jämnställda länder är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Tusentals kvinnor och barn söker skydd på en kvinnojour varje år. Vart tionde barn tvingas uppleva pappas våld mot mamma.

Nu är det helg och mina tankar går till alla kvinnor och barn som lever i otrygghet.

Huddinge Kvinnojour 
Anna