tisdag 16 oktober 2018

Ett år efter #metoo Var god ta plats


Det har gått ett år sedan #metoo drog fram över världen som en ursinnig flod. Kvinnors berättelser har forsat fram, omöjliga att stoppa.

Kvinnojouren Huddinge har vi tagit fram en metod som går ut på att utveckla ett starkt kroppsspråk och på sikt ge en god självkänsla, Var god ta plats - Självkänsla 365 
Det är en tioveckorskurs som går ut på att stärka kvinnor i det offentliga rummet, i arbetslivet och i hemmet.Vi arbetar aktivt med kroppsspråket, med rösten, blicken, gången genom kampsport, dans, bollspel, rollspel. Vi gör högstatuspositioner och affirmationsövningar framför speglar, diskuterar och reflekterar. Kroppsspråket är ett sätt att kommunicera inte bara med andra, det påverkar även våra egna tankar om oss själva.
Vi tycker att alla kvinnor ska gå en kurs i att ta plats och få en möjlighet att boosta sitt kroppsspråk, att börja använda det på ett kraftfullt sätt!


Alla kvinnor är välkomna att söka till kursen. 

Kvinnojouren Huddinge arbetar vi varje dag med att stötta och stärka kvinnor som har lämnat våldsamma män. Män som många gånger fortsätter att trakassera dem.
Trots att hon lämnat sin förövare blir hon inte av med honom, han kletar sig fast, fortsätter att hota henne. Han smädar henne via telefon och sociala medier, via släktingar, via kompisar.
Han utsätter henne för ekonomiskt våld, köper varor och tar lån i hennes namn.
Har de gemensamma barn använder han dem som maktmedel och är han polisanmäld och det blir rättegång obstruerar och ljuger han i rätten, för myndigheter, för alla.

Vi vill med kursen ge kvinnor ett verktyg att stå upp sin rätt, att våga stirra monstret i ögonen och med hela kroppen visa förövaren att hon inte är rädd för honom längre. För att hon ska kunna möta honom i rätten utan att krypa ihop av rädsla. För att hon inte ska behöva sänka blicken för att slippa hans hånfulla leende, för att inte stillatigande behöva lyssna på hans livliga lögner.

Just nu pågår en kurs och kvinnorna som deltar är fantastiska, de arbetar med sig själva, med sitt kroppsspråk. De tar sig själva på allvar. De berättar om energitillskott och att de kan använda sig av verktyget i vardagen. De berättar om att lyfta blicken, höja rösten. Om att våga se inåt och att värdesätta sig själv. Om att våga utmana sig själv och tänja på de egna gränserna.
Att få vara med om deras resa är underbart.

Vi vill förändra historien, hjälpa kvinnor att våga ta plats och stärka och stötta dem.

Vill du veta mer? Ring 08-746 75 53
Anmäl dig via info@kvinnojourenhuddinge.se
#metoo är bara början.


torsdag 11 oktober 2018

Varje flicka

Idag infaller den internationella flickdagen då FN:s generalförsamling vill uppmärksamma flickor och deras levnadsvillkor.
Miljontals flickor lever fortfarande under extremt omänskliga förhållanden och är berövade alla sina mänskliga rättigheter.
Det vet vi. Vi ser det i sociala medier, via nyheterna och via våra döttrar.
Vi vet vad som måste göras.

Vi vet att varje flicka i hela världen ska ha samma rättigheter som pojkar.
Varenda flicka ska slippa stå barnbrud. Ska slippa ha sexuellt umgänge, bli gravid och riskera att dö på grund av att hon inte kan föda barn när hon själv är barn.
Varje unik flicka i hela världen ska slippa säljas till bordeller och bli sexslavar.
Hon ska slippa bli indelad i bra eller dålig flicka beroende på hur hon klär sig.
Varje flicka ska slippa bli kallad för hora.
Varje flicka ska slippa bli sexualiserad vare sig det är via sexistisk reklam eller täckande klädsel.

Vi vet också att varje flicka har rätt till utbildning, rätt att välja partner, rätt att välja om hon vill gifta sig eller inte, rätt att välja om hon vill ha barn eller inte.
Varje flicka har rätt till att utöva sport i samma utsträckning som pojkar för det är naturligtvis lika viktigt för en flickkropp att röra på sig. De har samma rätt till populära tider i sporthallar.
Flickor har rätt till toalett i skolmiljö och till mensskydd. Långt ifrån alla flickor i världen åtnjuter den rätten.
Vi har tyvärr långt kvar till att detta blir verklighet för flickor och därför får vi tillsammans stötta och stärka flickor, i vår vardag och med hjälp av organisationer.

Det finns många organisationer som kämpar för flickors och tjejers rättigheter, här är ett axplock:
Plan
Girls not brides
Tjejjourer
Unicef

Gå med och stötta.
Varje flicka.
Nu.