måndag 27 april 2015

Försörjningsstöd


Om man är arbetslös och behöver försörjningsstöd får man inte studera på Komvux SAS (svenska som andraspråk) Grund Nivå 1-3 på  dagtid även om studierna på deltid ger utrymme till att även söka arbete.

Att kunna bra svenska är oftast förutsättningen för att få ett arbete, eller för att söka till vissa utbildningar (ex. undersköterska).

Socialtjänsten borde uppmuntra till studier som kan ge arbete i stället för försörjningsstöd.

Anna
Kvinnojouren Huddinge

tisdag 21 april 2015

Undervisning i svenska anpassad till den enskilde

Att göra sig förstådd, att kunna läsa och skriva så självklart för många och så långt bort för andra.

Är man analfabet kan man inte bara ta en buss och åka dit man vill. Man kan inte betala räkningar, man kan inte följa en ordination på hur man tar medicin.

Om man dessutom inte förstår språket  i det land man bor är man totalt isolerad och beroende av andra människor.

Alla måste få en chans till svenskundervisning på sina villkor!

Anna
Kvinnojouren Huddinge

onsdag 15 april 2015

När drömmen blir en mardröm
Hon frågar  inte efter  för mycket. Ett gott äktenskap, kärlek, barn,  jobb och bostad.

Men tillvaron förvandlas till en mardröm när mannens kontrollbehov tar överhand. Hon kan aldrig göra rätt, aldrig vara  honom till lags.

En dag klarar hon inte mer, drömmen har blivit en mardröm.

När hon lämnar våldet finns hoten kvar. Till hemlandet kan hon inte fara. Där riskerar hon sitt liv för det brott hon begick när hon lämnade mannen.

Nu har hon en ny dröm. Uppehållstillstånd, möjlighet att försörja sig själv och sina barn. En trygg tillvaro i Sverige. Men det är en svår och lång väg dit.

Kvinnojouren Huddinge
Anna

torsdag 2 april 2015

Helger

Helger är något jag och många med mig längtar efter, vi har tid att umgås med varandra, äta god mat och njuta.

Men för många är det en farlig tid, en tid där våldet tar överhand, barn och kvinnor är rädda.

Vardagen är räddningen, om barnen får gå på förskola och om kvinnan får lämna bostaden, lära sig svenska och arbeta.

När skall vi få ett jämställt samhälle där ingen kvinna och inget barn skall känna sig rädda!

Anna
Kvinnojouren Huddinge