fredag 27 februari 2015

Umgänge på vems villkor
Jag önskar att alla kvinnor och barn i vårt skyddade boende fick en frist på, säg tre månader innan de behöver träffa förövaren. Det skulle ge dem tid att ”landa” och bearbeta det som skett innan de behöver diskutera barnens umgänge med pappan.

När en kvinna går till mötet på socialtjänsten är det första gången hon träffar förövaren efter att hon flytt från honom.  Hon känner sig liten och rädd och hon börjar gråta. Hon är rädd för mannen och hon är rädd för att han skall ta barnen ifrån henne.

Kvinnan mår dåligt, barnen mår dåligt – ge dem en chans att bearbeta det de gått igenom innan de tvingas tala om umgänge!  På vems villkor skall umgänge ske?

Anna 
Kvinnojouren Huddinge

söndag 22 februari 2015

Svåra val
En kvinna från en annan kommun har tvingats lämnat vårt boende. Det känns inte alls bra! Hon hade behövt stanna längre. Hennes nuvarande boende är inte bra, hon får inte längre det stöd hon behöver. 

Risken är stor att hon återvänder till förövaren för att hon inte klarar av att kämpa själv. Det händer lite då och då att en kvinna inte klarar av trycket från omgivningen och återvänder till det destruktiva liv, som hon hade modet att lämna.

Kunde vi ha gjort något mer eller annorlunda?  Hade det blivit annorlunda om hennes hemkommun låtit henne stanna och få det stöd hon behövde under lite längre tid? 

Detta är frågor vi får leva med. Men varje kvinna måste göra sina egna val, vi kan råda kvinnan att inte gå tillbaka men valet gör kvinnan själv.  

Anna
Kvinnojouren Huddinge

torsdag 19 februari 2015

Är du utsatt - hör av dig

”Kvalitet på en tjänst är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa mottagarens behov och förväntningar.”
Varje kvinna som kommer till oss är unik, de har helt olika behov av hjälp och stöd.  Men en sak har de alla gemensamt, de har utsatts för våld från en man som de litat på, älskar och trott att de skulle tillbringa resten av sitt liv med.  Vi försöker ge rätt hjälp och stöd till varje kvinna utifrån hennes behov och stärka henne så att hon så småningom skall kunna bygga upp ett nytt liv på egen hand.

När jag möter en kvinna, någonstans därute, som kastar sig om min hals och tackar så mycket för allt vi gjort och berättar om sitt nya liv – då vet jag att vi har gjort rätt!

Är du utsatt - hör av dig! 
08-746 75 53


Anna
Kvinnojouren Huddinge


lördag 14 februari 2015

I huvudet på en jourkvinna

I den här bloggen kommer jag att prata om vardagen på en kvinnojour, stort som smått. Om vad jag tycker fungerar dåligt eller inte alls i samhället, om hur det drabbar kvinnor och barn.

Idag är det Valentines day och många människor blir ihop på denna romantiska dag. Kärlek är vackert, det är en underbar känsla när den spirar i kroppen.

Även för kvinnorna som kommer till oss är kärleken underbar till en början.

Sen förvandlas livet till ett helvete på jorden.