fredag 16 november 2018

MR-dagarna 2018

Årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna är rätten till ett liv fritt från våld.
Många kvinnor och barn lever inte fritt och bestämmer inte över sina egna kroppar, istället lever de under slavliknande förhållanden. 
Våld, porr, människohandel, prostitution, som i ett evigt kretslopp, tätt sammankopplade. 


Föreningen Talita erbjuder stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Tillsammans med Unizon höll de ett seminarium om huruvida porr, prostitution och människohandel är en manlig rättighet. Ska män kunna få köpa en kropp? En objektifierad kvinna som de då har rätt att göra vad de vill med, de har ju köpt en vara?  
Mäns och pojkars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste problem. Porrindustrin idag avhumaniserar och objektifierar kvinnor och finns endast två knapptryck ifrån i mobilen. Fullständigt fritt för unga pojkar att ta del av. 

 Jackson Katz, en amerikansk författare, dokumentärfilmare och utbildare höll en föreläsning om majoriteten av allt våld utförs av män mot andra män, kvinnor och barn. 
Han pratade om vikten att lyfta att genusbaserat våld är en mansfråga och att män ska ta ansvar. Han menar att män och naturligtvis även kvinnor i maktposition måste säga ifrån i olika sociala sammanhang mot nedvärderande sexistiskt, homofobiskt och rasistiskt jargong. 

Män måste på riktigt börja engagera sig i mäns våld mot kvinnor, barn och män.

En kampanj med amerikanska proffsspelare i USA visar vägen.

Du kan även se Jackson Katz:s Ted Talk här.

Stisdag 13 november 2018

Hon ska varken skyla sig eller skylla sig själv

Tänk att vissa företeelser och fenomen i rättssalar aldrig kan självdö.
Som när försvarsadvokater drar fram underklädeskortet i våldtäktsrättegångar.

Just nu har en tjugosjuårig man på Irland blivit friad från en våldtäkt på en sjuttonårig flicka. Advokaten menar att flickan signalerade att hon ville ha sex på grund av att hon hade stringtrosor. Med spets där fram. 
Luttrad undrar jag om advokaten använt samma argument om en man med Rolex-klocka hade blivit rånad.
Nej, det hade hon förmodligen inte gjort.

Jag är trött på dessa gamla återkommande argument och lika trött på att vi som arbetar med våldsutsatta kvinnor ständigt måste motargumentera.

Hur kan ens resonemanget tillåtas i domstolar? 

En kvinna får klä sig precis hur hon vill. Hon kan gå på krogen och vara inställd på att träffa någon enkom för att senare ha sex, hon kan dricka sig aspackad eller bara lite salongsberusad och blir hon våldtagen så är det just det hon har blivit.
Hon har inte lockat rovdjuret att ta henne, hon tiggde inte om det. Oavsett om det var spets på trosorna eller inte.

Om inte ens domstolarna kan avhålla sig från att skylla våldtäkt på offret hur ska vi då förmå resten av samhället att göra det.

Bara sluta stereotypisera.  

tisdag 16 oktober 2018

Ett år efter #metoo Var god ta plats


Det har gått ett år sedan #metoo drog fram över världen som en ursinnig flod. Kvinnors berättelser har forsat fram, omöjliga att stoppa.

Kvinnojouren Huddinge har vi tagit fram en metod som går ut på att utveckla ett starkt kroppsspråk och på sikt ge en god självkänsla, Var god ta plats - Självkänsla 365 
Det är en tioveckorskurs som går ut på att stärka kvinnor i det offentliga rummet, i arbetslivet och i hemmet.Vi arbetar aktivt med kroppsspråket, med rösten, blicken, gången genom kampsport, dans, bollspel, rollspel. Vi gör högstatuspositioner och affirmationsövningar framför speglar, diskuterar och reflekterar. Kroppsspråket är ett sätt att kommunicera inte bara med andra, det påverkar även våra egna tankar om oss själva.
Vi tycker att alla kvinnor ska gå en kurs i att ta plats och få en möjlighet att boosta sitt kroppsspråk, att börja använda det på ett kraftfullt sätt!


Alla kvinnor är välkomna att söka till kursen. 

Kvinnojouren Huddinge arbetar vi varje dag med att stötta och stärka kvinnor som har lämnat våldsamma män. Män som många gånger fortsätter att trakassera dem.
Trots att hon lämnat sin förövare blir hon inte av med honom, han kletar sig fast, fortsätter att hota henne. Han smädar henne via telefon och sociala medier, via släktingar, via kompisar.
Han utsätter henne för ekonomiskt våld, köper varor och tar lån i hennes namn.
Har de gemensamma barn använder han dem som maktmedel och är han polisanmäld och det blir rättegång obstruerar och ljuger han i rätten, för myndigheter, för alla.

Vi vill med kursen ge kvinnor ett verktyg att stå upp sin rätt, att våga stirra monstret i ögonen och med hela kroppen visa förövaren att hon inte är rädd för honom längre. För att hon ska kunna möta honom i rätten utan att krypa ihop av rädsla. För att hon inte ska behöva sänka blicken för att slippa hans hånfulla leende, för att inte stillatigande behöva lyssna på hans livliga lögner.

Just nu pågår en kurs och kvinnorna som deltar är fantastiska, de arbetar med sig själva, med sitt kroppsspråk. De tar sig själva på allvar. De berättar om energitillskott och att de kan använda sig av verktyget i vardagen. De berättar om att lyfta blicken, höja rösten. Om att våga se inåt och att värdesätta sig själv. Om att våga utmana sig själv och tänja på de egna gränserna.
Att få vara med om deras resa är underbart.

Vi vill förändra historien, hjälpa kvinnor att våga ta plats och stärka och stötta dem.

Vill du veta mer? Ring 08-746 75 53
Anmäl dig via info@kvinnojourenhuddinge.se
#metoo är bara början.


torsdag 11 oktober 2018

Varje flicka

Idag infaller den internationella flickdagen då FN:s generalförsamling vill uppmärksamma flickor och deras levnadsvillkor.
Miljontals flickor lever fortfarande under extremt omänskliga förhållanden och är berövade alla sina mänskliga rättigheter.
Det vet vi. Vi ser det i sociala medier, via nyheterna och via våra döttrar.
Vi vet vad som måste göras.

Vi vet att varje flicka i hela världen ska ha samma rättigheter som pojkar.
Varenda flicka ska slippa stå barnbrud. Ska slippa ha sexuellt umgänge, bli gravid och riskera att dö på grund av att hon inte kan föda barn när hon själv är barn.
Varje unik flicka i hela världen ska slippa säljas till bordeller och bli sexslavar.
Hon ska slippa bli indelad i bra eller dålig flicka beroende på hur hon klär sig.
Varje flicka ska slippa bli kallad för hora.
Varje flicka ska slippa bli sexualiserad vare sig det är via sexistisk reklam eller täckande klädsel.

Vi vet också att varje flicka har rätt till utbildning, rätt att välja partner, rätt att välja om hon vill gifta sig eller inte, rätt att välja om hon vill ha barn eller inte.
Varje flicka har rätt till att utöva sport i samma utsträckning som pojkar för det är naturligtvis lika viktigt för en flickkropp att röra på sig. De har samma rätt till populära tider i sporthallar.
Flickor har rätt till toalett i skolmiljö och till mensskydd. Långt ifrån alla flickor i världen åtnjuter den rätten.
Vi har tyvärr långt kvar till att detta blir verklighet för flickor och därför får vi tillsammans stötta och stärka flickor, i vår vardag och med hjälp av organisationer.

Det finns många organisationer som kämpar för flickors och tjejers rättigheter, här är ett axplock:
Plan
Girls not brides
Tjejjourer
Unicef

Gå med och stötta.
Varje flicka.
Nu.

fredag 17 augusti 2018

Val om tjugofyra dagar

Om mindre än en månad är det val.


Kvinnojouren Huddinge har funnits i trettiofem år och under den perioden har vi tagit emot nästan ettusensjuhundra kvinnor och barn i vårt skyddade boende och haft mer än 4400 stödsamtal, enskilt eller i grupp. Vi har stor erfarenhet och specifika kunskaper om mäns våld mot kvinnor.
Varje kvinna och barn som kommer till oss bär på sina unika livsöden men det går en röd tråd genom kvinnornas berättelser om psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld.

När kvinnorna kommer till oss är de utmattade och trötta. Första tiden sover och gråter de. De berättar för oss vad som har hänt. Vi lyssnar och vi ser vad kvinnorna och deras barn behöver för att kunna återta makten över sina egna liv, återerövra värdigheten och självkänslan och mod att börja om på nytt.

Utifrån tusentals kvinnors och barns berättelser har vi följande önskelista till våra politiker:

1 Låt kvinnorna och barnen få en fristad i tre månader när de kommer till kvinnojouren. De behöver hämta krafter, berätta sin historia, bli trodda på och starta läkningsprocessen. Låt dem få bo hos oss utan att behöva söka bidrag, söka jobb, börja studera eller annat som har med deras ekonomiska situation att göra.

2 Tvinga inte barnen att träffa sin pappa/förövaren under de tre första månaderna. Låt dem få prata med en vuxen som lyssnar på dem ur deras perspektiv. De måste få en möjlighet att förstå vad de har gått igenom och att det inte är deras fel!

3 Se till att ha öronmärkta platser i förskola och skola för barn som bor på skyddat boende, året om, för att de inte ska straffas med isolering på grund av att deras pappa har utsatt dem och deras mamma för våld.

4 Gör det lättare att hitta utslussningsboenden till kvinnor och barn när de inte har skyddsbehov längre medan eventuell bodelningsprocess pågår. Slussa inte ut kvinnorna till vandrarhem där det ofta finns män med annan problematik.

Grundprincipen bör vara att kvinnorna och barnen kan bo kvar i det egna boendet och att det är förövaren som ska flytta ut och att det är hans livsutrymme som ska inskränkas.

Låt oss ge er konkreta exempel på hur det går till i verkligheten:
Kvinnorna flyr mannen och har ingen bostad, kan inte gå till jobbet, kan inte låta barnen gå till förskola eller skola. Hon får inte med sig kläder till sig och barnen, ibland får hon inte ens med sig sitt körkort, pass eller bankomatkort. Det har också hänt att kvinnan inte fått med sig sina löständer, de egna tänderna slogs ut av mannen.
Mannen hämnas genom att byta lås på dörren, förstör hennes och barnens tillhörigheter, berättar för myndigheter om vilken hysterisk hämndlysten galning kvinnan är. Han begär omedelbart att få träffa sina barn, han kräver sin rätt.

Vi menar att mannen, som utsatt kvinnan och barnen för våld är den som ska flytta ut. Vi ser gärna att det utdöms kontaktförbud i det egna hemmet. Förövaren ska inte ha tillgång till hemmet utan där ska mamman och barnen få bo.

Mäns våld mot kvinnor är ofantligt och orsakar ett enormt personligt lidande för de utsatta. I extrema fall leder våldet till döden. Varje år dödas mellan tretton till sjutton kvinnor av den man hon litat på och älskat. 

Våldet kostar också samhället gigantiska summor pengar varje år i form av sjukhusbesök, sjukskrivningar, rättsprocesser, fängelsetid, polisingripanden och andra stödinsatser som de utsatta kvinnorna och barnen behöver.

Samhället har misslyckats. Börja lyssna på kvinnor och ta dem på allvar!

S


fredag 6 juli 2018

Girls on bikes - for a good cause


Tuffa brudar i kortege genom centrala Örebro i ett manifest mot kvinnovåld.

Förra lördagen anordnade M.I.L.F MC klubb i Örebro för tredje året i rad eventet Girls on bikes - for a good cause, en manifestation för att uppmärksamma Kvinnohuset i Örebro och deras arbete för våldsutsatta kvinnor och barn.
Etthundrasextiosju motorcyklar deltog i kortegen varav cirka en tredjedel var kvinnliga förare. I täten åkte en enorm limousin och i den kvinnohusets alla barn tillsammans med ordförande Britten Uhlin.

Sakta, sakta brummade hojarna genom stan som fick åskådare att stanna upp, undra, fota och tjusas.

Själv åkte jag på plats nitton i kortegen.
Det var en ”ryslig” upplevelse! Ryslig på så vis att jag hade gåshud under hela kortegen.

I hela mitt liv har jag älskat motorcyklar och MC-folket. När jag fick höra talas om detta evenemang kände jag att jag bara måste få vara med. Så viktigt. Så tydligt. Så mycket jag.

Att halva mitt rotsystem kommer från dessa trakter gjorde saken än mer angelägen för mig.  
Vilken lycka att se alla dessa engagerade knuttar och likasinnade som alla var där för att visa och ge stöd åt våldsutsatta kvinnor och barn.

 Det var fantastiskt. Det var stort.

Insamlade pengar sköt långt över målet och en mycket nöjd M.I.L.F-president kunde lämna över en ansenlig summa på 52 700 kronor till en ännu nöjdare ordförande för kvinnohuset. Pengarna kommer användas till att sätta guldkant på tillvaron för kvinnor och barn i boendet.
Men viktigast av allt är kanske att många, många fler Örebroare blivit medvetna om det pågående våldet som varje dag drabbar kvinnor och barn.

Britten Uhlin, ordförande i Kvinnohuset Örebro

G

torsdag 21 juni 2018

Det ständigt närvarande våldet

Våldet är ständigt närvarande. Det pågår överallt och kanske där vi minst anar det.
Våldet tar inte paus bara för att det är midsommar.
Snarare accelererar det vid ledigheter.
Det lurar bakom hörnet.
Våldet kan vara latent, det bara ligger och väntar på att gästerna ska åka hem. Som hotfulla åskmoln som hopar sig i horisonten.
Kvinnan vet att hon måste spela med i charaden.
Och alla har så trevligt. God mat, gott vin, skratt i glada vänners lag.

I många år firade min familj midsommar med en annan familj. Vi hade precis så trevligt.

Långt senare fick jag veta att mannen utsatte henne för psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt och ekonomiskt våld.

Jag hade märkt att hon verkade tyst och inbunden vid otaliga tillfällen genom åren och frågat henne hur hon mådde. Men jag fick inga svar. Bara mummel om att allt var bra, hon var en mästare i att byta samtalsämne.
Jag gav mig inte, slutade aldrig att fråga.

Till slut kom det, när barnen var vuxna.
Då berättade hon.

Kanske har du någon i din närhet som du misstänker inte lever i ett sunt förhållande?
Kanske ska du fråga hur hon mår?
S