torsdag 24 december 2015

Ett jämställt samhälle utan våld

Nu när familjer samlas till glädje och fest går mina tankar till de kvinnor och barn som har det svårt under denna tid. De som lever med en man som utövar våld mot dem,fysiskt, psykiskt, sexuell eller annat.

Mina tankar går också till alla kvinnor och barn som har lyckats lämna ett destruktivt förhållande och hittat en fristad i ett skyddat boende där de får hjälp med att komma vidare i sina liv. Min förhoppning är att de skall klara av att gå vidare till ett liv i frihet från våldet.

Mina tankar går också till alla fantastiska volontärer som ger av sin tid och kraft för att år efter år stödja kvinnor och barn i deras svåra situation.

God Jul till er alla med en förhoppning om ett nytt år där männens våld mot kvinnor minskar och vi tar ytterligare steg mot ett  jämställt samhälle utan våld!

Anna
Kvinnojouren Huddinge