tisdag 22 januari 2019

Ingen kommer att märka om jag dör

Igår var det filmpremiär för kortfilmen Ingen kommer att märka om jag dör och vi var ett stort gäng från Kvinnojouren Huddinge som var där.
Filmen är gjord av socionomen Linn Moser Hällen och bygger på vittnesmål från kvinnor som har levt med en våldsam partner. Nio skådespelare berättade med våldsutsatta kvinnors egna ord om det helvete de har genomlevt och överlevt.
Syftet med filmen är att öka kunskapen om våld och dödligt våld i nära relationer.
Och kunskap behövs verkligen!
Alla kvinnor överlever inte.
Varje år blir mellan tretton och sjutton kvinnor mördade av sin partner eller ex-partner. De flesta av dem hade varit i kontakt med polis, socialtjänst eller annan myndighet innan de blev mördade.

I paneldebatten från vänster: Linn Moser Hällen, socionom och föreläsare, Kerstin Weigl, journalist, Olga Persson, generalsekreterare Unizon, Shilan Caman, forskare, Tove Sanders, advokat och Nina Rung, kriminolog och debattör.
Det var hög debattstämning och alla i panelen var eniga om att det fotfarande år 2019 råder stor okunskap kring mäns våld mot kvinnor. Mer borde göras utifrån en nationell nivå så att det inte ska bero på vilken kommun man bor i.

Inom myndigheter i Sverige idag behövs det fler modiga personer som tar ställning. Som inte väjer utan tror på det kvinnan berättar. Det tas större hänsyn till förövaren än till de våldsutsatta kvinnorna och barnen.
Det är dags att flytta fokus på förövaren, fråga honom om våldet, ställa honom till svars.
Det är dags att kriminalisera kvinnohat.
Det ska inte få vara möjligt för en endaste pappa att få fortsätt vårdnad om sina barn, efter att ha mördat deras mamma.

Se filmen och sprid kunskapen vidare. Länk till Ingen kommer att märka om jag dör.


lördag 19 januari 2019

Women´s March 2019 i Stockholm
Vi rivstartade det nya året med att delta i Women´s March 2019. En råkall lördag på Norrmalmstorg samlades vi tillsammans för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Det är en självklarhet för vår kvinnojour att ta del av denna manifestation.
En av tre kvinnor i världen utsätts under sitt liv för våld. Våldet normaliseras och förminskas av myndigheter. Världen över.
Många talare pratade om våldet ur olika vinklar. Det finns ingen hejd för de olika former av våld som finns ute i världen mot flickor, mot kvinnor.
Flickor och kvinnor könsstympas och fråntas sin sexualitet, sin njutning.
De utnyttjas i sextrafficking och tvingas till sexuellt slaveri.
De tvingas gifta sig innan de har gått ut skolan och de tvingas att föda barn trots att de själva är barn.
Flickor föds in i ett förmyndarskap där de aldrig tillåts bli vuxna självständiga individer med rätt att tänka eller att få uttrycka sin vilja och åsikter.
Flickor fostras in i rollen att vara söta och snygga. Att vara till lags för andra.
Pojkar fostras in i rollen att vara tuffa och empatilösa.
Pornografin "sexualundervisar" i våld där kvinnor ska förnedras. De ska bli slagna, spottade på, bli utsatta av fem, sex män samtidigt. Och tycka om det.
Vi skriver Women´s March 2019.
Vi säger nog nu.

Vi säger ja till att människor: flickor, pojkar, kvinnor, män, icke-binära, ALLA ska ha samma rätt till ett liv med självbestämmande över sin kropp och sina tankar.

NOG NU.