lördag 19 januari 2019

Women´s March 2019 i Stockholm
Vi rivstartade det nya året med att delta i Women´s March 2019. En råkall lördag på Norrmalmstorg samlades vi tillsammans för att manifestera mot mäns våld mot kvinnor. Det är en självklarhet för vår kvinnojour att ta del av denna manifestation.
En av tre kvinnor i världen utsätts under sitt liv för våld. Våldet normaliseras och förminskas av myndigheter. Världen över.
Många talare pratade om våldet ur olika vinklar. Det finns ingen hejd för de olika former av våld som finns ute i världen mot flickor, mot kvinnor.
Flickor och kvinnor könsstympas och fråntas sin sexualitet, sin njutning.
De utnyttjas i sextrafficking och tvingas till sexuellt slaveri.
De tvingas gifta sig innan de har gått ut skolan och de tvingas att föda barn trots att de själva är barn.
Flickor föds in i ett förmyndarskap där de aldrig tillåts bli vuxna självständiga individer med rätt att tänka eller att få uttrycka sin vilja och åsikter.
Flickor fostras in i rollen att vara söta och snygga. Att vara till lags för andra.
Pojkar fostras in i rollen att vara tuffa och empatilösa.
Pornografin "sexualundervisar" i våld där kvinnor ska förnedras. De ska bli slagna, spottade på, bli utsatta av fem, sex män samtidigt. Och tycka om det.
Vi skriver Women´s March 2019.
Vi säger nog nu.

Vi säger ja till att människor: flickor, pojkar, kvinnor, män, icke-binära, ALLA ska ha samma rätt till ett liv med självbestämmande över sin kropp och sina tankar.

NOG NU.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar