lördag 31 oktober 2015

Varför gick du inte? Varför gick du tillbaka?
Det är inte så lätt att lämna en man som gradvis har förminskat dig, en man som kontrollerar dig på olika sätt. En man som säger att han älskar dig. 

När man går tillbaka då vet man var han är och vad som väntar. Man behöver inte stadigt se sig om.

Att lämna är inte enkelt och när man är som mest sårbar blir kvinnan fortsatt förminskad genom att andra inte vill tro på vad som hänt.

Det behövs så mycket bevis för att en anmälan om mannens våld skall gå vidare till en rättsprocess och ännu svårare att få mannen fälld för brottet.

Att hjälpa kvinnorna till ett nytt liv är inte enkelt det är en svår process men fantastiskt när man ser förändringen i henne, när hon tar tillbaka sitt liv och lämnar våldet bakom sig.

Anna
Kvinnojouren Huddinge 


söndag 18 oktober 2015

Någon måste ta ett helhetsansvar

Mäns våld mot kvinnorna är ett stort samhällsproblem. Bakom rubriken ”Familjetragedi” döljs kvinnorna som dödats av en man de älskat och litat på med ett övervåld som är ofattbart. Många gånger kände myndigheterna till att kvinnan levt i en potentiellt livshotande situation. Ca hälften av männen som mördat sin kvinna var på något sätt känd av socialtjänsten, kriminalvården, polisen eller vården. Om någon tagit ett helhetsansvar – hade kanske en del av dessa kvinnor levt idag.

Många av dessa kvinnor efterlämnar barn. Barnen har många gånger sett pappan eller styvpappan mörda deras mamma och en del har även försökt stoppa det. Idag lever 206 minderåriga barn i Sverige vars mamma mördats av deras pappa eller styvpappa.  Fyra av 10 barn har fortfarande sin pappa som vårdnadshavare.

Dessa barn har ofta nekats psykhjälp, tvingats umgås med pappan, flyttats mellan familjehem och syskonskaror har splittrats! Hur är detta möjligt?

Anna
Kvinnojouren Huddinge