tisdag 21 april 2015

Undervisning i svenska anpassad till den enskilde

Att göra sig förstådd, att kunna läsa och skriva så självklart för många och så långt bort för andra.

Är man analfabet kan man inte bara ta en buss och åka dit man vill. Man kan inte betala räkningar, man kan inte följa en ordination på hur man tar medicin.

Om man dessutom inte förstår språket  i det land man bor är man totalt isolerad och beroende av andra människor.

Alla måste få en chans till svenskundervisning på sina villkor!

Anna
Kvinnojouren Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar