måndag 27 april 2015

Försörjningsstöd


Om man är arbetslös och behöver försörjningsstöd får man inte studera på Komvux SAS (svenska som andraspråk) Grund Nivå 1-3 på  dagtid även om studierna på deltid ger utrymme till att även söka arbete.

Att kunna bra svenska är oftast förutsättningen för att få ett arbete, eller för att söka till vissa utbildningar (ex. undersköterska).

Socialtjänsten borde uppmuntra till studier som kan ge arbete i stället för försörjningsstöd.

Anna
Kvinnojouren Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar