torsdag 11 oktober 2018

Varje flicka

Idag infaller den internationella flickdagen då FN:s generalförsamling vill uppmärksamma flickor och deras levnadsvillkor.
Miljontals flickor lever fortfarande under extremt omänskliga förhållanden och är berövade alla sina mänskliga rättigheter.
Det vet vi. Vi ser det i sociala medier, via nyheterna och via våra döttrar.
Vi vet vad som måste göras.

Vi vet att varje flicka i hela världen ska ha samma rättigheter som pojkar.
Varenda flicka ska slippa stå barnbrud. Ska slippa ha sexuellt umgänge, bli gravid och riskera att dö på grund av att hon inte kan föda barn när hon själv är barn.
Varje unik flicka i hela världen ska slippa säljas till bordeller och bli sexslavar.
Hon ska slippa bli indelad i bra eller dålig flicka beroende på hur hon klär sig.
Varje flicka ska slippa bli kallad för hora.
Varje flicka ska slippa bli sexualiserad vare sig det är via sexistisk reklam eller täckande klädsel.

Vi vet också att varje flicka har rätt till utbildning, rätt att välja partner, rätt att välja om hon vill gifta sig eller inte, rätt att välja om hon vill ha barn eller inte.
Varje flicka har rätt till att utöva sport i samma utsträckning som pojkar för det är naturligtvis lika viktigt för en flickkropp att röra på sig. De har samma rätt till populära tider i sporthallar.
Flickor har rätt till toalett i skolmiljö och till mensskydd. Långt ifrån alla flickor i världen åtnjuter den rätten.
Vi har tyvärr långt kvar till att detta blir verklighet för flickor och därför får vi tillsammans stötta och stärka flickor, i vår vardag och med hjälp av organisationer.

Det finns många organisationer som kämpar för flickors och tjejers rättigheter, här är ett axplock:
Plan
Girls not brides
Tjejjourer
Unicef

Gå med och stötta.
Varje flicka.
Nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar