tisdag 22 mars 2016

Är du MEDVETEN?
Kvinno- och Tjejjouren Huddinge har tagit fram ett metodmaterial som heter MEDVETEN.

Vi tycker att vi vuxna måste ge unga kunskap, trygghet och styrka att själva våga agera i situationer som kan vara obehagliga eller kränkande, både för sig själva och för andra.

Materialet riktar sig till er som arbetar med ungdomar i skolan, på ungdomsgårdar eller driver ungdomslag och är uppbyggt i två åldersanpassade block, från 12 till 15 år och från 16 år och uppåt.

MEDVETEN har fyra teman, "Normkritik", "Kroppen", "Sex, Relationer och Ömsesidighet" och "Internet".
MEDVETEN bygger på konkreta övningar och uppmuntrar till diskussioner och att våga dela åsikter med varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar