tisdag 11 oktober 2016

Internationella flicka-dagen

På en kvinnojour möter vi kvinnor som har fått nog av våld i sin vardag och som kämpar för att återerövra sin värdighet, självständighet och faktiskt sitt liv.
Vi möter även deras barn.
Med anledning av den internationella flicka-dagen vill jag ge er en inblick i vad vi gör för barnen.
Vi hjälper mamman genom att stötta henne i sin mammaroll. Vi har personal som är utbildad i att ha särskilda samtal med barn för att de ska kunna bearbeta sina upplevelser av våldet.
Barnen får lugn och ro hos oss. De ser sin mamma bli gladare och mindre orolig. Det påverkar givetvis barnen.
Vi har volontärer som startar barngrupper och tar med barnen på utflykter, läser sagor för barnen, leker med dem.
Det låter kanske inte så mycket. Men för varje enskilt barn som blir sett, som får bearbeta sitt trauma betyder det desto mer, ja till och med allt.
Är kanske den avgörande händelsen som gör att ett destruktivt mönster bryts.
S

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar