söndag 8 mars 2015

Internationella kvinnodagen
Var tredje kvinna i Sverige utsätts för allvarligt fysiskt eller sexuellt våld som vuxen.
Idag går mina tankar till alla kvinnor bakom statistiken, men också till de fantastiska kvinnor runt om i världen som på olika sätt hjälper kvinnor som utsatts för mäns våld.

I vår jour har vi två anställda som tillsammans med ett antal volontärer dagligen på olika sätt stöttar och hjälper kvinnor som utsatts för mäns våld.  Det är en grupp fantastiska kvinnor  med arbetslivserfarenhet och  kunskap om mäns våld mot kvinnor, som på ett professionellt sätt  hjälper kvinnor  till en bättre  framtid. Det är också kvinnor som hela tiden vidareutvecklar sig och som  stöttar och hjälper varandra och som har roligt tillsammans! 

Vill du också bli en av oss -  hör  av dig! 
Tel.: 7467553

Anna
Kvinnojouren Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar