torsdag 19 mars 2015

Synas och höras

Härligt att så många  medlemmar i vår jour tog sig tid att delta i vårt årsmöte.

Innan själva årsmötet  fick vi en presentation om  vårt arbete i sociala medier och om det pågående arbetet med att modernisera vår hemsida. 

Att synas och höras är en viktig del av vår verksamhet för att vi skall uppnå vår vision om  Ett jämställt samhälle fritt från våld. 

Vi kommer gärna ut till skolor, arbetsplatser, organisationer, m.m. och berättar om mäns våld mot kvinnor och om vår verksamhet. 

Hör av er - så kommer vi! 

Anna
Kvinnojouren Huddinge


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar