fredag 16 november 2018

MR-dagarna 2018

Årets tema på Mänskliga Rättighetsdagarna är rätten till ett liv fritt från våld.
Många kvinnor och barn lever inte fritt och bestämmer inte över sina egna kroppar, istället lever de under slavliknande förhållanden. 
Våld, porr, människohandel, prostitution, som i ett evigt kretslopp, tätt sammankopplade. 


Föreningen Talita erbjuder stöd till kvinnor som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
Tillsammans med Unizon höll de ett seminarium om huruvida porr, prostitution och människohandel är en manlig rättighet. Ska män kunna få köpa en kropp? En objektifierad kvinna som de då har rätt att göra vad de vill med, de har ju köpt en vara?  
Mäns och pojkars sexualiserade våld mot kvinnor och flickor är ett av världens allvarligaste problem. Porrindustrin idag avhumaniserar och objektifierar kvinnor och finns endast två knapptryck ifrån i mobilen. Fullständigt fritt för unga pojkar att ta del av. 

 Jackson Katz, en amerikansk författare, dokumentärfilmare och utbildare höll en föreläsning om majoriteten av allt våld utförs av män mot andra män, kvinnor och barn. 
Han pratade om vikten att lyfta att genusbaserat våld är en mansfråga och att män ska ta ansvar. Han menar att män och naturligtvis även kvinnor i maktposition måste säga ifrån i olika sociala sammanhang mot nedvärderande sexistiskt, homofobiskt och rasistiskt jargong. 

Män måste på riktigt börja engagera sig i mäns våld mot kvinnor, barn och män.

En kampanj med amerikanska proffsspelare i USA visar vägen.

Du kan även se Jackson Katz:s Ted Talk här.

SInga kommentarer:

Skicka en kommentar