torsdag 22 november 2018

Kvinnojouren Huddinge trettiofem årFör trettiofem år sedan, den fjortonde november 1983 bildades vår förening och vi har hjälpt många våldsutsatta kvinnor och barn med skyddat boende. 

Lite statistik:
Mellan 2002 och  2017 bodde fyrahundratre kvinnor och trehundrasextio barn hos oss.
Räknar vi antal övernattningar blir det 52 922 nätter och översatt till antal år blir det hela 144,99 år.

Det är nästan sammanlagt 145 år! 

Kvinnor har fått hjälp till självhjälp och många är de som har kunnat återerövra sina liv.
Vi har trott på dem, vi har lyssnat och stöttat dem.

Söndagen den 25 november är den Internationella dagen mot våld mot kvinnor och som instiftades av FN:s generalförsamling 1999.

Att mänskliga rättigheter ska inkludera kvinnor är fortfarande år 2018 ingen självklarhet och världen över kränks kvinnors rätt till ett självständigt liv.

Vi vill uppmärksamma dagen genom att berätta om vår verksamhet och vi kommer att finnas i  Huddinge centrum mellan klockan tolv och två på eftermiddagen. 

Hoppas att vi ses!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar